Hvad er ISCM World Music Days?

ISCM (International Society for Contemporary Music) er en verdensomspændende forening og netværk for ny musik med flere end 50 medlemslande. Foreningen afholdt ISCM World New Music Days første gang i Salzburg i 1923, og siden har projektet årligt rejst mellem storbyer over hele kloden.

Få din musik opført ved ISCM World Music Days i Estland

Værtsbyen i 2019 bliver den estiske hovedstad, Tallinn, og festivalen finder sted fra 2.-10. maj næste år i forbindelse med 40-årsjubilæet for Estonian Music Days (EMD). EMD har igennem fire årtier markeret sig som en platform, hvor estiske komponister har haft rig mulighed for at eksperimentere og er således blevet et vindue til verden for ny musik fra Baltikum. Læs mere om World Music Days Tallinn her. 

I jubilæumsfejringen næste år bliver programmet udvidet med værkopførelser fra alle ISCMs medlemslande.

Hvordan indsender jeg mit værk?

Du kan indsende maksimalt ét værk pr. komponist til Snyk, hvor du skal angive hvilken af festivalens værkkategorier dit værk falder ind under. Se alle kategorier her og læs, hvordan du gør til højre på denne side.

Udvælgelse af værker

Puljen af indsendte værker vurderes af Snyks TRIM-udvalg. TRIM-udvalget udvælger seks værker i fire af årets kategorier. Snyk sender de udvalgte værker til ISCM World Music Days 2019, hvis jury derefter er forpligtet til at udvælge mindst ét dansk værk til opførelse på festivalen.

Medio september offentliggør Snyk de seks værker, der indsendes til ISCM World Music Days. Derefter offentliggør ISCM World Music Days 2018 hvilke(t) dansk(e) værker, der er udvalgt til opførelse på festivalen.

Om Snyks TRIM-udvalg

Snyks ISCM-udvalg (TRIM) er sammensat af tre personer. De tre medlemmer indstilles af Snyks bestyrelse, der udpeger medlemmer for tre år ad gangen. Udvalget sammensættes, så hhv. udøver-, komponist- og arrangørsiden er repræsenteret. Desuden tilgodeses en genremæssig bredde indenfor ny kompositionsmusik og nutidig eksperimenterende musik. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Snyk kan ikke udpeges.

Simon Christensen opført i Beijing

Ved ISCM World Music Days 2018 blev Simon Christensens værk 'Octet' (2012) af to juryer udvalgt til at blive opført under BMMF i Beijing - under tilstedeværelse af komponisten selv. 

Simon Christensen (f. 1971) er uddannet komponist fra Det Kgl. Danske Musik Konservatorium, hvor han modtog undervisning af Hans Abrahamsen, Ivar Frounberg og Niels Rosing-Schow. Han har desuden studeret på Conservatoire Nationale Superieur de Paris hos Frédéric Durieux.