Her følger en oversigt over, hvilke ændringer, der har fundet sted: 
 

  • Puljen ændrer navn til Tilskud til international transport

  • Puljens løftes fra 250.000 kr. til 600.000 kr. årligt 

  • Puljen dækker transport fra Danmark til udlandet og udlandet til Danmark

  • Puljen dækker transport i forbindelse med aktiviteter som fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet (koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier m.m.)

  • Hvem kan søge: skabende og udøvende kunstnere, musikformidlere og andre, der har et rejseformål, der fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet

  • NB! Det er en tilskudsforudsætning at personer/institutioner søger med NemID/NemKonto

Puljen har fire årlige ansøgningsfrister. Næste frist er 15. august 2020.
 

Læs mere om hvad Tilskud til international transport dækker, hvilke kriterier der lægges til grund for vurderinger af ansøgninger, ansøgningsfrister m.m.