Udadtil har der været stille om Snyk under Cororna-krisen, men indadtil er der blevet arbejdet på højtryk. Vi havde planlagt året på en vis, hvor vores udadvendte aktiviteter faldt i foråret, mens efteråret overvejende var forbeholdt organisatoriske ændringer. Men Covid-19 satte en stopper for forsamlinger, og dermed blev vores nationale og internationale fremstød og arrangementer aflyst. 

 

Men der sker stadig meget i kulissen i Snyk. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har bestemt, at der skal oprettes en ny genreorganisation - nemlig en for klassisk musik. Og det er fastlagt, at det er Snyk, som skal drive den. Den nye organisation for klassisk musik skal virke fra den 1. januar 2021. 

 

Inden da forestår et stort arbejde med at tilpasse organisationen, vedtægterne og repræsentskabet, så Snyks setup fra det nye år reflekterer, at vi både virker for ny, eksperimenterende musik, lydkunst og klassisk musik. Den nye organisation vil bistå et bredt udsnit af den klassiske musik. Mere præcist omfatter genreopgaven for den klassiske musik den del af det klassiske musikliv, som ikke modtager offentlige driftstilskud.

 

Transportstøtten ændret markant

I det små har Snyk påbegyndt opgaven med at virke for den klassiske musik. Fra årets start har vi forvaltet og uddelt Tilskud til international transport for det klassiske område også. Derfor er der også suppleret med klassiske kompetencer i puljens uddelingsudvalg (TRIM-udvalget), som sagsbehandler indkomne ansøgninger. 

 

Foruden tilføjelsen af det klassiske område, er der sket store forandringer i kriterierne til Tilskud til international transport, og ligeledes er der åbnet op for, at også formidlere, bookere, managers osv. kan søge med projekter, der fremmer kvalitet og mangfoldighed i musiklivet i hele landet og dansk musik i udlandet. Læs mere om de nye kriterier her

 

Vi har også introduceret et nyt ansøgningssystem til Tilskud til international transport. Systemet gør det nemmere for jer ansøgere at søge og ikke mindst reducerer den sagsbehandlingstiden kraftigt. Det betyder, at svartiderne bliver betragteligt kortere. 

 

Næste frist for ansøgninger til Tilskud til international transport er 15. august kl 23.59.59.